top image
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ

Fagrådet har mange bøker i papirversjon som vi deler ut. Boken er digitalisert, se under rapporter-fagrådsrapport.

Hvis du ønsker en eller flere bøker, send henvendelse til Svanhild Fauskrud, e-post svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no