top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøtet 2020 er utsatt

Grunnet koronasituasjonen har Fagrådets styre bestemt seg for å utsette årsmøtet 2020. På sist styremøte ble det vedtatt at årsmøtet utsettes til høsten. Fagrådets styret tar stilling til saken på første møtet over sommeren, og kommer da tilbake til dere vedrørende tidspunkt og format.