top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Nyheter
Velkomment til Fagrådets årsmøte 2023 Tid: tirsdag 13. juni, ca. kl. 11.00-15.00.  Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, 0151 Oslo. Vi starter årsmøte med en hyggelig minglelunsj i flotte lokaler. Vi bestiller mat, men for å unngå matsvinn ...
Fagrådet for indre Oslofjord - høstmøte   Agenda: 09.00—09.15    Oppsummering av året v/styreleder Sigurd Grande 09.15—09.30    Status nytt Fagrådprosjekt v/ Kristin Jenssen Sola, Asker 09.30—09.50    ...
  25. Oktober 2022  Møteleder: Stig Bell, Nordre Follo                  Tid        ...
Vi inviterer herved til Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord sitt årlige driftsseminar. I år er vi på Son hotell. 25. og 26. oktober. Seminaret er åpent, så videresend gjerne invitasjonen. Se program på Fagrådets nettsider ...
Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ønsker i år velkommen til driftsseminar 25. – 26. oktober. Fagrådet for indre Oslofjord- Driftsseminar 2022 Agenda: temaer: Flere temaer knyttet til VA-drift, som høydebasseng, lekkasjeteknologi, kildesporing mm. ...
Fagrådet inviterer til årsmøte 2022 Sted: Oslofjordmuseet, Vollen i Asker. ( Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen) Tid: Tirsdag 7.6.2022, kl. 09.10 - ca. kl.14.00   Sakspapirer finner dere her    DAGSORDEN 09:10:  Godkjenning ...
Program kommer! Årsmøte 7. juni, 10-15 Påmelding og informasjon:  line.haug@vav.oslo.kommune.no
Invitasjon til: Fagrådets medlemmer, assosierte medlemmer, medlemmer av utvalgene og andre interesserte FAGRÅDETS ÅRSMØTE 2022  Tirsdag 7. juni 2022 kl. 9.00-14.30 STED: OSLOFJORDMUSEET (CHR. JENSENS VEI 8, 1390 VOLLEN) Dagsorden mm kommer
Indre Oslofjord for 50 år siden I år er det 50 år siden Miljøverndepartementet ble opprettet. I 1972 ble det laget en fantastisk film om statusen til Indre Oslofjord på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Fjorden var den gangen sterkt påvirket av utslipp ...
Fagrådet for Indre Oslofjord holder sitt årlige høstmøte i år via på Teams, mandag 13.12, kl. 12-15. Møtet er åpent. Om du ønsker å delta, send epost til fagradet@vav.oslo.kommune.no   Fagrådets ...
Mandag 7.12 skal Fagrådets leder, Sigurd Grande, holde et innlegg på Norsk vannforenings seminar om Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning. Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening. Påmelding og digital streaming via Tekna / norsk vannforening: https://www.tekna.no/kurs/krise--nod--reserve--og-beredskapsvannforsyning-39568/ ...
Julehilsen fra Fagrådet for indre Oslofjord Året 2020 har vært et annerledes år også for Fagrådet. Aktiviteten har likevel vært høy, med mye møter og flere prosjekter. Årsmøtet ble noe utsatt og holdt delvis digitalt. I år ...
Årsmøtet 2020 I 2020 ble årsmøtet avholdt fredag 30.09. Flere fra styret og foredragsholdere møttes på Thon hotell Ski, mens øvrige medlemmene og andre interessenter deltok digitalt.  Dere finner presentasjonen fra årsmøtet her. Møtereferat ...
Save the date! Fagrådets årsmøte blir avholdt digitalt fredag 30.oktober Til Fagrådets medlemmer, assosierte medlemmer, medlemmer av utvalgene og andre interesserte, Velkommen til Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord ...
Presentasjon av rapporten Oslofjordmodellen 2. september, kl. 09:00—11:00 presenterer Sweco en teoretisk beregningsmodell for vannforsyningen i «Indre Oslofjordområdet». Målgruppen er berørte kommuner og vannverk. For spørsmål og påmelding, ...
Fagrådet for vann & avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått seg en Twitter-konto. Følg oss på @forIndre for nyheter og oppdateringer      
Grunnet koronasituasjonen har Fagrådets styre bestemt seg for å utsette årsmøtet 2020. På sist styremøte ble det vedtatt at årsmøtet utsettes til høsten. Fagrådets styret tar stilling til saken på første møtet over sommeren, ...
AVLYST!   Velkommen til årets driftsseminar på Holmen Fjordhotell 28.-29.oktober 2020   Fagrådet ved Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ønsker i år velkommen til driftsseminar onsdag 28. – torsdag 29. oktober. Seminaret vil ...
Svanhild Fauskrud blir pensjonist fra 29.februar 2020. Ved spørsmål til Fagrådet i perioden 25.februar til 14.april, ta kontakt med Toril Giske, e-post toril.giske@vav.oslo.kommune.no eller på mobiltlf. 90 17 97 00 Line Kristin Haug tiltrer som Fagrådets sekretær ...
Programmet er: Tirsdag 30.oktober: Kl. 9-10: Registrering Kl.10-10.15: Utvalgets leder Mads Aulie, Bærum kommune ønsker velkommen Kl.10.15-10.45: Mengdemålere på avløp og overløp, Omarhaug-Krohne kl. 10.45-11.30: leverandørinnlegg/leverandørutstilling ...
Fagrådets høstmøte avholdes tirsdag 12.12.2017 hos VAV i Herslebsgate 5 kl. 10 til ca. kl. 14.   Dagorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder og referent Valg av 2 representanter til å underskrive referatet Fagrådets ...
Årets driftsseminar avholdes på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika 1. og 2.november 2016.   Tirsdag 1.november: 09:30 – 10:15 Registrering m/enkel servering  10:15 – 10:30 Åpning ved utvalgets leder Reidar Kveine 10:30 - 11:00 Hvordan ...
Fagrådets høstmøte avholdes på Bekkelaget renseanlegg tirsdag 6.desember fra kl. 10.  DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Valg av 2 representanter til å underskrive referatet 4. Fagrådets ...
Velkommen til driftseminar 10. og 11.november 2015 på Quality Spa & Resort Holmsbu.   Program tirsdag 10.november: Lekkasjedeteksjon på vann, klimautvikling og utfordringer for vann og avløp, overløp, hvordan vi arbeider for å få kartet til ...
ÅRSMØTE på Oscarsborg Festning DET VIL GÅ FERGE FRA SUNDBRYGGA KL. 9.20. Det er ikke parkeringsmuligheter ved Sundbrygga. Det er en avgiftsbelagt parkeringsplass på Huskvik, ca. 200 meter fra fergekaia.    DAGSORDEN 1) Godkjenning av innkalling ...
Driftsseminaret 2014 vil bli arrangert på Radisson Blu Hotel i Nydalen i Oslo.   Tirsdag 4. november 2014 Tid Tema Foredragsholder 10:30-11:30 Registrering  11:30-12:30 Lunsj  12:30-12:45 Åpning ved utvalgets leder - info om Fagrådets ...

Årsberetningen 2021

Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord for 2020. I 2020 har overvåkning av hydrografi/vannkjemi, utbredelse av makroalger, hyperbenthos, samt undersøkelse av biologiske effekter på blåskjell vært gjennomført. 

Rapport fra hovedtokt 18.05.2021 og overflatetokt juni

Du kan trygt bade i Indre Oslofjord. Men kartlegging som Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått utført, viser at sjøbunnen i hele fjorden er forurenset. I områder sør for Malmøya, i Lysakerfjorden, utenfor Sandvika og mellom Sjursøya og Malmøya anbefaler vi at det gjøres undersøkelser for å forberede tiltak.

Forrige rapport viste til dypvannfornyelse i Vestfjorden i februar, og at det fortatt var anoksisk dypvann i Bunnefjorden. I april viste sondedata at det har vært dypvannsfornyelse også i Bunnefjorden. I februar lå forholdene til rette for en dypvannsfornyelse, men det nye dyputslippet til Nordre Follo RA som har gitt økt vertikal blanding i bassenget, kan ha vært tungen på vektskåla som har gitt fornyelse av bunnvannet. Det er bare to år siden forrige dypvannsfornyelse.