top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådet deltar på seminar om reserve- og beredskapsvannforsyning

Mandag 7.12 skal Fagrådets leder, Sigurd Grande, holde et innlegg på Norsk vannforenings seminar om Krise-, nød-, reserve- og beredskapsvannforsyning. Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening.

Påmelding og digital streaming via Tekna / norsk vannforening: https://www.tekna.no/kurs/krise--nod--reserve--og-beredskapsvannforsyning-39568/