Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Driftsseminar 2019 på Son Spa 30. - 31. oktober
Driftsseminar 2019 på Son Spa 30. - 31. oktober
image
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
image
Toktrapport fra 20.5.2019
Toktrapport fra 20.5.2019
image
Toktrapport 23.4.2019
Toktrapport 23.4.2019
image
Rapport fra tokt 7.og 28.2.2019
Rapport fra tokt 7.og 28.2.2019
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2018

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Helga Trømborg, Nesodden
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no