Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

image
Høstmøte 2017
Høstmøte 2017
image
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
image
Toktrapport fra 14.12.2017
Toktrapport fra 14.12.2017
image
Toktrapport fra 17.10.2017
Toktrapport fra 17.10.2017
image
Toktrapport fra 14.8.2017
Toktrapport fra 14.8.2017
Styre & kontaktinformasjon
board image
Bli kjent med Fagrådets styre

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Knut Bjarne Sætre, Bærum
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski
Reidar Kveine, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Tore Adamsen, Asker
Helga Trømborg, Nesodden
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no