Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Julehilsen fra Fagrådet
God jul & godt nyttår!
Fagrådet deltar på seminar om reserve- og beredskapsvannforsyning
Vannkvalitet i Koronaens tid
Toktrapport fra 21.4.2020
image
Toktrapport 10.2.2020
Toktrapport 10.2.2020
Toktrapport fra 16.12.2019
Toktrapport fra 16.12.2019
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2018

Leder
Sigurd Grande, VAV Oslo 

Sekretær
Line K. Haug, VAV Oslo. 

Line har permisjon mars - november 2021, og vikar er:
Tone Høysæter, VAV, Oslo 

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Nordre Follo
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Wenche Dørum, Nesodden
 

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail
tone.hoysater@vav.oslo.kommune.no

(line.haug@vav.oslo.kommune.no - i permisjon 11.mars - november 2021)