Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Årets driftseminar blir 30. og 31.oktober på Quality Hotel Leangkollen AS
Årets driftseminar blir 30. og 31.oktober på Quality Hotel Leangkollen AS
Høstmøte 4. desember 2018
image
Toktrapprt fra 15.05.2018
Toktrapprt fra 15.05.2018
image
Toktrapport 17.04.2018
Toktrapport 17.04.2018
image
Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg
Teknokratisk mulighetsstudie Sentralrenseanlegg øst/utvidelse Nordre Follo Renseanlegg/utvidelse Bekkelaget Renseanlegg
Styre & kontaktinformasjon
board image
Bli kjent med Fagrådets styre

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Knut Bjarne Sætre, Bærum
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski
Reidar Kveine, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Tore Adamsen, Asker
Helga Trømborg, Nesodden
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no