Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Årets driftseminar blir 1. og 2. november på Holmen Fjordhotell
image
Årsmøte 2017
image
Overvåking av Indre Oslofjord 2016, vedleggsrapport
Overvåking av Indre Oslofjord 2016, vedleggsrapport
image
Årsberetning 2016
image
Toktrapport fra 20.02.2017
Toktrapport fra 20.02.2017
Styre & kontaktinformasjon
board image
Bli kjent med Fagrådets styre

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Knut Bjarne Sætre, Bærum
Stig Bell, Oppegård
Knut Bjørnskau, Ski
Reidar Kveine, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Tore Adamsen, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no