Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Årsmøte blir 3. juni 2021
Julehilsen fra Fagrådet
God jul & godt nyttår!
Hvor forurenset er sjøbunnen i Indre Oslofjord?
Faktaark: Miljøovervåking for en friskere fjord
Toktrapport mars 2021
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2018

Leder
Sigurd Grande, VAV Oslo 

Sekretær
Line K. Haug, VAV Oslo. 

Line har permisjon mars - november 2021, og vikar er:
Tone Høysæter, VAV, Oslo 

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Nordre Follo
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Wenche Dørum, Nesodden
 

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord, Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail
tone.hoysater@vav.oslo.kommune.no

(line.haug@vav.oslo.kommune.no - i permisjon 11.mars - november 2021)