Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Høstmøte/ekstraordinært årsmøte torsdag 5. desember 2019
image
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
Kjell Baalsrud og Jan Magnusson; Indre Oslofjord - NATUR OG MILJØ
Toktrapport fra 16.12.2019
Toktrapport fra 16.12.2019
image
Toktrapport fra 7.10.19
Toktrapport fra 7.10.19
image
Toktrapport fra 22.-23.8.2019
Toktrapport fra 22.-23.8.2019
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2018

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Ski
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Wenche Dørum, Nesodden
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no