Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

Årsmøte 2017
Driftsseminaret vil bli avholdt 1. og 2.november 2016
Driftsseminaret vil bli avholdt 1. og 2.november 2016
image
Toktrapport fra 26.10.16
Toktrapport fra 26.10.16
image
Toktrapport fra 7.12.16
Toktrapport fra 7.12.16
image
Toktrapport fra 18.08.2016
Toktrapport fra 18.08.2016
Styre & kontaktinformasjon
board image
Bli kjent med Fagrådets styre

Leder

Sigurd Grande, VAV Oslo

Styremedlemmer

Knut Bjarne Sætre, Bærum
Stig Bell, Oppegård
Knut Bjørnskau, Ski
Reidar Kveine, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Tore Adamsen, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Sekretær Svanhild Fauskrud, VAV Oslo.

Kontaktinformasjon

Adresse

Fagrådet for vann- og avløpstekninsk samarbeid i indre Oslofjord,

Postboks 4735 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 Oslo

Mail

svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no