top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte 7. juni

Program kommer!

Årsmøte 7. juni, 10-15

Påmelding og informasjon:  line.haug@vav.oslo.kommune.no