top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Meld deg på driftseminaret 25-26 oktober
Vi inviterer herved til Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord sitt årlige driftsseminar. I år er vi på Son hotell. 25. og 26. oktober. Seminaret er åpent, så videresend gjerne invitasjonen. Se program på Fagrådets nettsider
Seminaret koster kr 4700 ekskl. mva./person. Dette inkluderer kursavgift, overnatting og mat. Meld fra om eventuelle allergier eller spesielle matbehov ved påmelding. Bindende påmelding innen 23.09.22 til fagradet@vav.oslo.kommune.no
 

Tid 

Tema 

Foredragsholder 

09:00 - 10:00 

Registrering 

 

10:00 – 10:15 

Velkommen 

 

Fagrådet 

10:15 – 10:45 

Høydebassenger - sikring av høydebassenger mot innlekking av fremmedvann 

Ancistrus  - Roger Jarnstedt 

10:45—11:10 

Høydebasseng 

 Ås kommune 

 

11:10 – 11:30 

Leverandørutstilling / pause 

 

11:30 – 12:00 

Pluggkjøring/spyling vannledningsnett og klorering av ledningsnett i drift 

 

Geir Pettersen og Petter Clausen, Asker drift vann 

12:00 – 13:00 

Lunsj 

 

13:00 – 13:15

Lekkasjeteknologi -erfaring Oslo 

 

VAV Oslo (tba) 

13:15 – 13:30 

Lekkasjeteknologi -erfaring Bærum 

Bærum  

13:30—14:00 

Lekkasjebil fra Frogn kommune 

(evt spylebilen) 

Frogn kommune, drift 

14:00-14:30 

Innlegg fra leverandør 

Tba 

 

14:30 – 15:00 

Leverandørutstilling / pause 

 

15:00 – 15:30

Sandfang 

Nordre Follo – Erik Strømstad 

 

15:30 – 16:00 

Gemini 

 

Nordre Follo - Ahmed Jama 

16:00 – 18:00 

Fri tid 

 

18:00 – 19:00 

Quiz  

 

 

19:00 - > 

Middag 

 

 

 

26. Oktober 2022 

 

Tid 

Tema 

Foredragsholder 

07:00 – 09:00 

Frokost 

 

09:00 – 09:30 

Leverandørutstilling og utsjekk  

 

 

09:30 – 10:45

Paneldebatt  

Klimaendringer – oversvømmelse og tørke. Hvordan påvirker dette va-hverdagen? 

 

 

Moderator: tba  

  • Bærum (tba) 
  • Mats Prytz Halvorsrud, Nordre Follo 
  • Thomas Skivik Aubell, VAV Oslo 

10:45 – 11:00 

Pause 

 

11:15 – 11:45 

Drift av avløpspumpestasjoner  

Asker, Drift Avløp 

12:00 – 13:00 

Lunsj 

 

13:00 – 13:30 

tba 

 

13:30 – 14:00 

Båtseptik 

 

PURA- Anita Borge 

14:00 – 14:30 

Kildesporing 

Nordre Follo - Randi Aamodt 

14:30 – 15:00 

Lave magasinfylling i Oslo 

VAV Oslo (tba)  

 

Oppsummering og avslutning 

 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord er et interkommunalt samarbeid mellom kommune Asker, Bærum, Oslo, Nordre Follo, Ås, Nesodden og Frogn.  I tillegg har Fagrådet en rekke assosierte medlemmer, bl.a. vannområdene, renseanleggene, Statsforvalteren og fylkeskommunen. Fagrådet har siden 1977 overvåket miljøforholdene i Indre Oslofjord med tanke på å redusere forurensningstilførslene til fjorden, samt bygget nettverk for å koordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene. 

Som et ledd i arbeidet med å bygge nettverk har Fagrådet gjennom mange år arrangert et todagers driftsseminar. Seminaret er en viktig møteplass hvor ansatte i de ulike kommunene møtes og kan diskutere felles problemstillinger og utfordringer. I tilknytning til seminaret vil det være utstilling med produkter og utstyr fra nordiske leverandører. 

 

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen ved  


 

Shima Bagherian (Nordre Follo kommune),   

Sigrun Hval Thürmer (Asker kommune),  

Line Haug (utvalgssekretær Fagrådet)