top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Program driftsseminaret 2022

 

25. Oktober 2022 

Møteleder: Stig Bell, Nordre Follo 

 

 
 
 
 
 
 

Tid 

 
 
 
 

Tema 

 
 
 
 

Foredragsholder 

 
 
 
 

09:00 - 10:00 

 
 

Registrering 

 
 

 

 
 
 
 

10:00 – 10:15 

 
 

Velkommen 

 

 
 

Mads Aulie, leder utvalg, Fagrådet for indre Oslofjord 

 
 
 
 

10:15 – 10:45 

 
 

Høydebassenger - sikring av høydebassenger mot innlekking av fremmedvann 

 
 

Roger Jarnstedt, Ancistrus   

 
 
 
 

10:45—11:10 

 
 

Høydebasseng 

 
 

Øystein Karlsen, Ås kommune 

 

 
 
 
 

11:10 – 11:30 

 
 

Leverandørutstilling / pause 

 
 

 

 
 
 
 

11:30 – 12:00 

 
 

Pluggkjøring/spyling vannledningsnett og klorering av ledningsnett i drift 

 
 

Geir Pettersen og Petter Clausen, Asker drift vann 

 
 
 
 

12:00 – 13:00 

 
 

Lunsj 

 
 

 

 
 
 
 

13:00 – 13:15  

 
 

Lekkasjeteknologi -erfaring Oslo 

 
 

 

 

 
 
 
 

13:15 – 13:30 

 
 

Lekkasjeteknologi -erfaring Bærum 

 
 

Linda Holtan og Sissel Milvang, Bærum Kommune, VA drift 

 

 
 
 
 

13:30—14:00 

 
 

“Lekkasjebil” fra Frogn kommune 

 
 

Frogn kommune, drift 

 
 
 
 

14:00-14:40 

 
 

Innlegg fra leverandører:  

  • Hallingplast 

  • Guard 

  • Volue 

  •  

 

 
 

 

 
 
 
 

14:40 – 15:00 

 
 

Leverandørutstilling / pause 

 
 

 

 
 
 
 

15:00 – 15:30 

 
 

Sandfang 

 
 

Erik Strømstad, Nordre Follo 

 

 
 
 
 

15:30 – 16:00 

 
 

Gemini 

 
 

Ahmed Jama, Nordre Follo 

 
 
 
 

16:00 – 18:00 

 
 

Fritid 

 
 

 

 
 
 
 

18:00 – 19:00 

 
 

Quiz  

 

 
 

 

 
 
 
 

19:00 - > 

 
 

Middag 

 
 

 

 

26. Oktober 2022 

 
 
 
 
 
 

Tid 

 
 
 
 

Tema 

 
 
 
 

Foredragsholder 

 
 
 
 

07:00 – 09:00 

 
 

Frokost 

 
 

 

 
 
 
 

09:00 – 09:30 

 
 

Leverandørutstilling og utsjekk  

 

 
 

 

 
 
 
 

09:30 – 10:40 

 
 

Paneldebatt  

Klimaendringer – oversvømmelse og tørke. Hvordan påvirker dette va-hverdagen? 

 

 

 
 

Moderator: Toril Giske, VAV Oslo 

 

  • NN, Bærum  

  • Mats Prytz Halvorsrud, Nordre Follo 

  • Thomas Aubell, VAV/ Bekkelaget 

  • Thomas Hatten, Asker kommune (tbc) 

 

 
 
 
 

10:44 – 11:00 

 
 

Pause 

 
 

 

 
 
 
 

11:00 – 11:30 

 
 

Drift av avløpspumpestasjoner  

 
 

Kari Briseid Thingnes og Roger Sørheim Nilsen, Asker Drift Avløp 

 

 
 
 
 

11:30 – 12:00 

 
 

Kildesporing 

 

 
 

Randi Aamodt, Nordre Follo 

 
 
 
 

12:00 – 13:00 

 
 

Lunsj 

 
 

 

 
 
 
 

13:30—13:30 

 
 

Status for indre Oslofjord 

 
 

Andre Stålstrøm, NIVA 

 

 
 
 
 

13:30 – 14:00 

 
 

Båtseptik 

 

 
 

Anita Borge, PURA  

 
 
 
 

14:00 – 14:30 

 
 

Lave magasinfylling i Oslo 

 
 

Petter Morstad, VAV Oslo 

 

 
 
 
 

14:30—14:45 

 
 

Oppsummering og avslutning 

 

 
 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.