top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årets driftseminar blir 1. og 2. november på Holmen Fjordhotell

Årets tema er teknologi!