top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årets driftseminar blir 30. og 31.oktober på Quality Hotel Leangkollen AS

Programmet er:

Tirsdag 30.oktober:

Kl. 9-10: Registrering

Kl.10-10.15: Utvalgets leder Mads Aulie, Bærum kommune ønsker velkommen

Kl.10.15-10.45: Mengdemålere på avløp og overløp, Omarhaug-Krohne

kl. 10.45-11.30: leverandørinnlegg/leverandørutstilling

Kl. 11.30-12: DV-systemer, Lars Olov Orre, VAV-Oslo kommune

Kl. 12-13: Lunsj

Kl. 13-13.30: Kompetansesenter for ledningsnett, Sigurd Grande, VAV-Oslo kommune

Kl.13.30-14.30: Leverandørinnlegg

Kl. 14.30-15: Leverandørutstilling og kaffe

Kl. 15-15.30: Kontroll av overløp, Glenn Ytterdahl, Vincent Eekhout og Magnus Olsen, VAV-Oslo kommune

Kl. 15.30-16.30: Hvordan være gode for hverandre, Sindre Storvoll, Idrettens Helsesenter

Kl. 18-19: Quiz med aperitif

Kl. 19: Middag

 

Onsdag 31.oktober

Kl. 7-9: Frokost

Kl. 9-10: Leverandørutstilling og utsjekk

Kl. 10-12: Befaring VEAS

Kl. 12-13: Lunsj

Kl. 13-13-30: Energibrønner sett fra kommunenes side, Stein Karlsen, Bærum kommune

Kl. 13.30-14: Energibrønner sett fra entreprenørenes side, Einar Østhassel, MEF

Kl. 14-14-20: Energibrønner, diskusjon

Kl. 14.20-14.50: Nytt fra RIN, Reidar Kveine, Bærum kommune

Kl. 14.50-15: Oppsummering og avslutning