top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årets driftseminar blir 30. og 31.oktober på Quality Hotel Leangkollen AS

Foreløpig program vil bli sendt ut før sommerferien.