top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årets driftseminar blir 1. og 2. november på Holmen Fjordhotell

Tema for årets seminar er teknologi!

Program

Onsdag 1.november

08.30-9.00 Registrering 
9.00-9.15 Åpning ved utvalgets leder   Reidar Kveine
9.15-9.45 Teknologiutvikling i Norsk Vann Ingunn Tryland
9.45-10.15 Leverandørinnlegg
10.15-10.45 Smartpumpe Lars Eilef Glæserud Lindgren (Xylem)
10.45-11.15 Kaffe og leverandørutstilling
11.15-13.00 Leverandørinnlegg og utstilling. Representanter fra Xylem, AxFlow, Aiwell water, Pipeliner, Krohne, Hallingplast, Olimb og Siemens
13.00-14.00 Lunsj 
14.00-15.00 Kumrenovering paneldebatt Ola Valved, Kjellaas, Olimb. Steinsenteret og Høytrykks-Vakta AS
15.00-15.30 Kaffe og leverandørutstilling 
15.30-16.00 HMS  Bjørn Arne Delerud VIVA
16.00-16.15 HMS - Kuttskader Marius Holstein Bjerkedal, hagen Maskin AS
    
18.30 Aperitiff  
19.00 Middag 

 

Torsdag 2.november

7.00 - 9.00 Frokost 
9.00-11.00 Befaring  Ola Valved
11.00-11.30 Utstilling og utsjekk av hotell 
11.30-12.30 Lunsj 
12.30-13.00 Mikroplast - veivann Ingvild Tandberg/Niva
13.00-13.30 Trykk på overvann Drammen kommune/Aiwell
13.30-14.00 Kaffe og leverandørutstilling

14.00 - 14.30 Mikroturbiner i drikkevannsforsyning Harald Mohr Sunde, Sea-Lix AS 
14.30-15.00 Diskusjon og avslutning