top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Høstmøte 2017

Fagrådets høstmøte avholdes tirsdag 12.12.2017 hos VAV i Herslebsgate 5 kl. 10 til ca. kl. 14.

 

Dagorden:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av 2 representanter til å underskrive referatet
  • Fagrådets leder, Sigurd Grande, orienterer fra styrets arbeid
  • Leder for Utvalg for miljøovervåking, Knut Bjørnskau, orienterer om utvalgets arbeid
  • Leder for Utvalg for vannmiljøtiltak, Reidar Kveine, orienterer om utvalgets arbeid
  • Status for fjorden ved Norconsult

 

Faglig sesjon kl. 12.15 - ca. kl. 14

  • Presentasjon av notatet "Har vannkvaliteten i indre Oslofjord blitt dårligere - og hva er i så fall årsakene?" ved Mats Walday, NIVA
  • Presentasjon av rapporten "Vurdering av effekter på vannkvaliteten ved endrede utslipp i Bunnefjorden og Bekkelagsbassenget" ved André Staalstrøm, NIVA

Påmelding til Svanhild Fauskrud på mail svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no eller tlf. 23440421