top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådets høstmøte tirsdag 6.desember 2016

Fagrådets høstmøte avholdes på Bekkelaget renseanlegg tirsdag 6.desember fra kl. 10. 

DAGSORDEN
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av 2 representanter til å underskrive referatet
4. Fagrådets leder, Sigurd Grande, orienterer fra styret
5. Leder av Utvalg for miljøovervåking, Knut Bjørnskau, orienterer fra utvalgets arbeid
6. Leder av Utvalg for vannmiljøtiltak, Reidar Kveine, orienterer om utvalgets arbeid
7. Status for fjorden ved Jane Dolven, Norconsult

 

Lunsj kl. 11

 

FAGLIG SESJON kl. 11.45 – til ca. kl. 14

Status utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA) ved Jan Kopperstad
Omvisning i utbygningsdelen av anlegget. Vi har refleksvester, hjelmer og noen vernestøvler. Dere som har gummistøvler med vernetupp, vennligst ta dem med.

 

På grunn av lunsj-servering vil vi gjerne ha påmelding innen 27.11.2016, tlf. 23 44 04 21, eller mail til: svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no
Gi tilbakemelding på om dere har/ikke har vernestøvler.