top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøtet 2022 - Sakspapirer

Fagrådet inviterer til årsmøte 2022

Sted: Oslofjordmuseet, Vollen i Asker. ( Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen)

Tid: Tirsdag 7.6.2022, kl. 09.10 - ca. kl.14.00

 

Sakspapirer finner dere her 

 

DAGSORDEN

09:10: 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive referatet
 3. Årsberetning 2021; Fagrådets leder og lederne av utvalgene orienterer
 4. Regnskap 2021, se Årsberetning 2021
 5. Forslag revidert budsjett 2022
 6. Helge Eliassen, VAV Oslo. Innlegg for mulig felles utslippstillatelse for indre Oslofjord, med påfølgende debatt.
 7. Forslag til budsjett 2023
 8. Valg (lunsj ca. kl. 11.00)             

 

FAGLIG SESJON kl. 12.00 – ca. kl. 14.

 • Status for fjorden 2021 v/André Staalstrøm, NIVA
 • Veas om sin strategi v/ Hilde Johansen
 • Thrond Haugen, NMBU, presenterer hypotesen om at de store økosystemendringene vi ser i fjorden kan kobles til vitaminmangel

 

På grunn av servering vil vi ha påmelding innen 2.juni. Send e-post til Line.haug@vav.oslo.kommune.no