top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Driftseminar 2015

Velkommen til driftseminar 10. og 11.november 2015 på Quality Spa & Resort Holmsbu.

 

Program tirsdag 10.november:

Lekkasjedeteksjon på vann, klimautvikling og utfordringer for vann og avløp, overløp, hvordan vi arbeider for å få kartet til å stemme med terrenget, drift av pumpestasjoner- utfordringer og løsninger.

 

Onsdag 11.november:

Skråningssikring, rutiner ved reparasjon av vannlekkasjer, drift av vassdragsrister - hyppighet, rutiner og tufordringer samt befaring.