top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøtet 2023

Velkomment til Fagrådets årsmøte 2023

Tid: tirsdag 13. juni, ca. kl. 11.00-15.00. 

Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, 0151 Oslo.

Vi starter årsmøte med en hyggelig minglelunsj i flotte lokaler. Vi bestiller mat, men for å unngå matsvinn så ber vi dere som ønsker delta fysisk om å sende en e-post til line.haug@vav.oslo.kommune.no innen 9.juni. Gi beskjed om allergier etc. Det er mulighet for digitale deltakelse, ref. vedlagt teams-link. Bemerk at vi deler bilder og lyd, men ikke video slik at opplegget for digital deltakelse blir noe begrenset.

Velkommen!

 

Dagsorden

Kl. 11:00—12:00 MINGLELUNSJ

 

KL. 12:00-12:50 - ÅRSMØTE

1)           Godkjenning av innkalling og dagsorden

2)           Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive referatet

3)           Årsberetning 2022: Fagrådets leder og lederne av utvalgene orienterer

4)           Regnskap 2022

5)           Forslag til budsjett 2024

6)           Valg for 2023-2025

7)           Takke av styret for 2022

 

KL. 12:50-13:00 - PAUSE

 

kl. 13:00—15:00 FAGLIG SESJON

kl. 13:00—13:30 Status for fjorden v/ André Staalstrøm, NIVA

 

KL. 13:30-13:45 - PAUSE

 

kl. 13:45—14:05 Fiskesamfunn i Oslofjorden, Ketil Hylland, UiO

kl. 14:05—14:30 Oslofjorden, Alexander Eiler, UiO

kl. 14:30—14:45  Sigurd Heiberg Espeland og Halvor Knutsen,Havforskningsinstituttet 

 

kl. 14:45—15:00 AVSLUTNING 

 

Endringer i programmet kan komme, se våre nettsider.

Saksdokumenter blir lagt ut her på våre nettsider (etter 29.mai)

Årsberetningen finner dere her

Kontakt Line Haug - line.haug@vav.oslo.kommune.no dersom det er spørsmål.