top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Presentasjon av rapporten Oslofjordmodellen

Presentasjon av rapporten Oslofjordmodellen

2. september, kl. 09:00—11:00 presenterer Sweco en teoretisk beregningsmodell for vannforsyningen i «Indre Oslofjordområdet».

Målgruppen er berørte kommuner og vannverk. For spørsmål og påmelding, send epost til line.haug@vav.oslo.kommune.no.

 

Det er begrenset med plasser, men det arbeides med at det også skal være mulig å delta på møte digitalt.

Møtested: VAV, Herslebs gate 5, 0561 Oslo

 

Agenda: Presentasjon av (tentativ) rapport. Spørsmål og diskusjon om reservevannforsyning.