top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Driftsseminaret 2014 vil bli avholdt 4. og 5.november 2014

Driftsseminaret 2014 vil bli arrangert på Radisson Blu Hotel i Nydalen i Oslo.

 

Tirsdag 4. november 2014
Tid Tema Foredragsholder
10:30-11:30 Registrering 
11:30-12:30 Lunsj 
12:30-12:45 Åpning ved utvalgets leder - info om Fagrådets oppgaver Reidar Kveine, Bærum kommune
12:45-13:15 Driftsrutiner ved Catarina Lobato, Oslo VAV
13:15-13:30 Pause 
13:30-14:30 Utstillere presenterer seg, 10 min pr. utstiller 
14:30-15:30 Utstilling og kaffe 
15:30-16:30 GEMINI-VA på nettbrett Powel
16:30 -16:40 Liten benstrekk 
16:40-17:30 Historisk tilbakeblikk vedOslo VAV
19:00 Aperitiff og Middag 


Onsdag 5. november 2014
07:00 – 09:00 Frokost 
09:00 – 09:30 Trykkavløp ved Pöyry
09:30 – 10:00 Utstilling og utsjekking av hotell
10:00 – 11:00 Vandring langs Akerselva  Oslo VAV
11:00 - 12:00 Lunsj 
12:00 – 13:00 Hygiene ved Rommen bedriftshelsetjeneste
13:00 – 13:30 Kaffe 
13:30 - 14:00 Krefter i en vannkum AVIVI
14:00- 14:30 Sikkerhet i pumpestasjoner
14:30 – 15:00 Oppsummering og avslutning


 Påmelding til svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no innen 10.oktober 2014