top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådets årsmøte er berammet til fredag 30.oktober

Save the date! Fagrådets årsmøte blir avholdt digitalt fredag 30.oktober

Til Fagrådets medlemmer, assosierte medlemmer, medlemmer av utvalgene og andre interesserte,

Velkommen til Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord sitt årsmøte 2020. Grunnet pandemisituasjonen i samfunnet, har styret i Fagrådet besluttet å gjennomfre møte digitalt. Digital innkalling, dagsorden, sakspapirer m.m. kommer om et par uker, i god tid før møtet finner sted. Velkommen!

Send epost til line.haug@vav.oslo.kommune.no

Mer kommer snarlig!