top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

God jul & godt nyttår!

Julehilsen fra Fagrådet for indre Oslofjord

Året 2020 har vært et annerledes år også for Fagrådet. Aktiviteten har likevel vært høy, med mye møter og flere prosjekter. Årsmøtet ble noe utsatt og holdt delvis digitalt. I år fikk vi ikke gjennomført Driftsseminaret, og vi ser fremover til igjen å arrangere det igjen i 2021. Fagrådet ønsker å tilrettelegge for informasjons- og erfaringsutveksling, og håper å kunne møtes fysisk i året som kommer.

 

Fagrådets fjordovervåkning har gått sin gang, med noen mindre utfordringer i løpet av året. I 2020 har Fagrådet blant annet engasjert seg i et nytt prosjekt om forurensede sedimenter i indre Oslofjord, hvis resultater er klare i februar. Reservevannforsyningen er et eksempel på andre saker som vi engasjerer oss i. Videreføringen av dette arbeidet fortsetter inn i det nye året. 

Vi vil takke våre partnere for et godt samarbeid i 2020.

 

Med ønske om en god jul og et godt nytt år,

Fagrådet for indre Oslofjord