top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøtet 2022- Save the date!

Invitasjon til: Fagrådets medlemmer, assosierte medlemmer, medlemmer av utvalgene og andre interesserte

FAGRÅDETS ÅRSMØTE 2022 

Tirsdag 7. juni 2022 kl. 9.00-14.30

STED: OSLOFJORDMUSEET (CHR. JENSENS VEI 8, 1390 VOLLEN)

Dagsorden mm kommer