top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Høstmøte/ekstraordinært årsmøte torsdag 5. desember 2019

 

Høstmøte 2019 avholdes torsdag 5.desember kl. 11 til ca. kl. 15 hos VAV, Herslebsgate 5.

Møtet begynner med enkel lunsj.