top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Høstmøte 4. desember 2018

Høstmøte 2018 avholdes tirsdag 4.desember kl. 10 til ca. kl. 14.

Sted ikke avtalt.