top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte 5.juni 2018

Årsmøte 2018 avholdes tirsdag 5.juni kl. 10 til ca. kl. 14.

Sted ikke avtalt.