top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 avholdes tirsdag 13.juni kl. 10 til ca. kl. 14 hos VAV, Herslebsgate 5.

DAGSORDEN

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
2) Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive referatet
3) Årsberetning 2016, Fagrådets leder og lederne av utvalgene orienterer
4) Regnskap 2016, se Årsberetning 2016
5) Forslag til budsjett 2018
6) Valg
7) Status for fjorden v/ Elisabeth Lundsør og Jane Dolven, Norconsult
(lunsj ca. kl.11.30)
 
 

FAGLIG SESJON kl.12.15 – ca. kl. 14
• Teknokratisk mulighetsstudie – Sentralrenseanlegg øst / utvidelse Nordre Follo renseanlegg /fremtidig økt behov for Oslo ved Ulf Røysted, COWI
• Resultater fra mikroplastundersøkelsen utført i desember 2015 ved PhD kandidat Therese Karlsson, Gøteborg Universitet

På grunn av servering vil vi gjerne ha påmelding innen 2.6.2017 via mail til: svanhild.fauskrud@vav.oslo.kommune.no eller tlf. 23 44 04 21.