top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Line Kristin Haug ny sekretær i Fagrådet fra 14.april 2020

Svanhild Fauskrud blir pensjonist fra 29.februar 2020.

Ved spørsmål til Fagrådet i perioden 25.februar til 14.april, ta kontakt med Toril Giske, e-post toril.giske@vav.oslo.kommune.no eller på mobiltlf. 90 17 97 00

Line Kristin Haug tiltrer som Fagrådets sekretær 14.4.2020