top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Kortfilm: Indre Oslofjord for 50 år siden

Indre Oslofjord for 50 år siden

I år er det 50 år siden Miljøverndepartementet ble opprettet. I 1972 ble det laget en fantastisk film om statusen til Indre Oslofjord på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Fjorden var den gangen sterkt påvirket av utslipp fra kloakk og industri. Avløpsnett, vassdrag og avløpsrenseanlegg er i stort fokus i filmen. Det er også store planer som blir presentert om den videre utvikling av avløpssystemet for bedring av vannkvaliteten i Indre Oslofjord. 

Dere finner link til filmen (16 min) herhttps://www.youtube.com/watch?v=qRMEuDY27mw