top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Høstmøte 2021

Fagrådet for Indre Oslofjord holder sitt årlige høstmøte i år via på Teams, mandag 13.12, kl. 12-15. Møtet er åpent. Om du ønsker å delta, send epost til fagradet@vav.oslo.kommune.no

 

Fagrådets høstmøte

mandag 13. desember kl. 12-15

Sted: TEAMS

 

Dagsorden

Kl 12:00 – 13:00

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  inkludert valg av møteleder og referent
 2. Orientering fra Fagrådet

- styret v/ Sigurd Grande
- utvalg for miljøovervåking v/ Knut Bjørnskau
- utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak v/ Mads Aulie

 1. Status for fjorden v/ NIVA

PAUSE

KL. 13.15 – 14:00

 1. Oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
  v/ Jon Lasse Brattli, Miljødirektoratet

PAUSE

KL 14:15-15:00

 1. Kartlegging av tilførselskilder til fjorden
  v/ Helge Eliassen, Oslo VAV
 2. Eventuelt