top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådet er nå på Twitter
Fagrådet for vann & avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått seg en Twitter-konto.
Følg oss på @forIndre for nyheter og oppdateringer