top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020

I 2020 ble årsmøtet avholdt fredag 30.09. Flere fra styret og foredragsholdere møttes på Thon hotell Ski, mens øvrige medlemmene og andre interessenter deltok digitalt. 

Dere finner presentasjonen fra årsmøtet her. Møtereferat ligger også på vårt nettsider.