top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Driftsseminar 25. – 26. oktober.

Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ønsker i år velkommen til driftsseminar 25. – 26. oktober.

Fagrådet for indre Oslofjord- Driftsseminar 2022

Agenda: temaer: Flere temaer knyttet til VA-drift, som høydebasseng, lekkasjeteknologi, kildesporing mm.

Åpent møte eller påmelding. Påmelding til fagradet@vav.oslo.kommune.no

Antall plasser: 65

Påmeldingsfrist: 23.09

Dato: 25-26. oktober

Sted: Son Spa

Arrangør: Fagrådet for indre Oslofjord, kontakt Line Haug, line.haug@vav.oslo.kommune.no ved spørsmål