top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådet høstmøte -12.12.22

Fagrådet for indre Oslofjord - høstmøte

 

Tentativ agenda:

09.00—09.15    Oppsummering året  - leder Sigurd Grande

09.15—09.30    Status nytt Fagrådprosjekt med Kristin Jenssen Sola, Asker  

09.30—09:50    Veas presenter sin Norconsult rapport

09.50—10.00    Pause   

10.00—10.20    NIVA presenterer sin(e) rapport(er)

10.20—11.00    Diskusjon (tbc)

11.00—12.00    lunsj

 

Åpent møte eller påmelding. Åpent, men påmelding pga. matservering. Påmelding til fagradet@vav.oslo.kommune.no

Antall plasser:  40

Påmeldingsfrist: 08. desember

 

Dato: 12. desember

Klokkeslett: 9-12

Sted:  Herslebs gate 5, møterom 169

For digital deltakelse, send epost til  fagradet@vav.oslo.kommune.no