top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 er satt til 4.juni 2019 fra kl. 10 til 14 på Ingierstrand Bad Restaurant

 

DAGSORDEN:

Årsberetning 2018, Fagrådets leder og lederne for utvalgene orienterer

Forslag til budsjett 2020

Valg

Status for fjorden

FAGLIG SESJON