top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

AVLYST! Driftsseminar 28. - 29.10.2020 på Holmen Fjordhotell

AVLYST!

 

Velkommen til årets driftsseminar på Holmen Fjordhotell 28.-29.oktober 2020

 

Fagrådet ved Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak ønsker i år velkommen til driftsseminar onsdag 28. – torsdag 29. oktober.

Seminaret vil bli holdt på Holmen fjordhotell i Asker kommune. Under årets seminar vil vi blant annet komme innom temaer som:

 

  • Trykkavløp fra Nesodden
  • Fremmedvann – tiltak og effekt
  • Pumpemodul – nedsenkbar pumpestasjon
  • Fylkesmannens forventninger til VA-sektoren
  • Lekkasjeteknologi
  • FHI og vannvakta
  • HMS – Evaluering og læring etter skader og uønskede hendelser
  • Freeze Dry Unit – Ny slambehandlingsteknolog
  • Befaring
  • ++

 

Det kan komme endringer i programmet pga. koronasituasjonen.

Parallelt med seminaret vil det bli holdt en utstilling av produkter og utstyr fra kjente norske leverandører. Prisen blir ca.: kr 4000,- for seminar med overnatting og mat for deltakere fra fagrådets medlemkommuner. 

 

Endelig program med påmelding vil bli sendt ut i august.