top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 er 7.juni 2016 fra kl. 10 til 14 hos Bølgen & Moi på Tjuvholmen.

DAGSORDEN:

 

Årsberetning 2015, Fagrådets leder og lederne for utvalgene orienterer

Forslag til budsjett 2017

Valg

Status for fjorden

FAGLIG SESJON

 

  • Fritidsfiske i Indre Oslofjord - Hvem fisker, hvor mye og hvilke verdier skaper de? ved Jonathan Edward Colman, NMBU
  • Miljøovervåkning med bruk av satellitt og Ferrybox observasjoner ved Kai Sørensen, NIVA