top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Årsmøte blir 3. juni 2021

I år blir årsmøtet digitalt. Program kommer.