top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Dypvanns-fornyelse arrow
Forbedring av dypvannsfornyelsen i Bunnefjorden


Vanligvis skjer en dypvannsfornyelse til Bunnefjorden ca. hvert tredje år.

Ca.75% av vannet mellom 20 m og bunn ble fornyet i fjorden innenfor Drøbak mellom august 2013 og mai 2014. Fornyelsen var imidlertid begrenset til Vestfjorden. Det har siden vinteren 2012-2013 vært stagnerende forhold i Bunnefjordens dypvann. Oksygenkonsentrasjonen i Bekkelagsbassenget er betydelig bedret etter igangsettelsen av nytt Bekkelaget renseanlegg i 2001.

Bedre egenvektreduksjon

Ved en bedre egenvektsreduksjon i Bunnefjordens dypvann over året øker sannsynligheten for hyppigere dypvannsfornyelser. Dette kan oppnås ved å lede lettere overflatevann ned til dypet av Bunnefjorden. Kunstige tiltak for å forbedre oksygenforholdene i fjorder er gjennomført i mindre skala noen steder i Norge. Med den metode som anbefales forventes ikke noen negative effekter av betydning.