Referater arrow
Rapporter - Referater

Referat, styremøte nr. 8, 2020

Referat-1 utvalgsmøte 13.2.2020

Referat, styremøte nr. 7, 2020

Møtereferat 28.8.2020

Referat fra styremøte 18.06

Referat fra styremøte 27.5.2020-4

Referat fra styremøte 23.4.2020- 3

Se referat fra Fagarådets høstmøte 4.12.2018.

Referat fra Fagrådets årsmøte 2018

Referat fra Fagrådet høstmøte.

Høstmøte ble avholdt på Bekkelaget renseanlegg med omvisning i "nybygget".

Referat fra styremøte 8.mars 2016

Referat fra møte i utvalg for vannmiljøtiltak 26.januar 2016.

Referat fra styremøte 1-16, 28.januar 2016.

Referat fra møte i utvalg for miljøovervåkning 21.januar 2016.

Faglig sesjon; Presentasjon av 3 GA prosjektet er også lagt inn på hjemmesiden under rapporter og referater

Tilhørende referatet er vedleggene: Presentasjon av 3GA prosjektet og rapport fra fase 1 i prosjektet.

Hovedkonklusjoner: miljøgiftforurensninger i veivann er i stor grad knyttet til den fineste partikkelfraksjonen.

Kommunenes tiltak for å redusere miljøgifter fra tette flater til resipientene er:

1. Systematisk gatefeiing

2. Systematisk tømming av sandfang

3. Bruk av blågrønne løsninger i veiskulder , midtrabatter m.m. 

Referat fra Fagrådets høstmøte 2014.