Presentasjoner arrow
Rapporter - Presentasjoner

Presentasjon ved Elisabeth Blom Solheim, daglig leder i Fagrådet.

Presentasjon ved André Staalstrøm, NIVA. 

Presentasjon ved Louise Valestrand, NIVA.

Presentasjon ved Geir Havenstrøm, NRVA.

Presentasjon ved Sjur Tveite, Daglig leder av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. 

Presentasjon ved Nils Erik Pedersen, Kommunesamarbeidet mellom Ås og Frogn.

Presentasjon ved Nils Erik Pedersen, Kommunesamarbeidet mellom Ås og Frogn.

Infor om prosjektmandat, datagrunnlag/deloppgaver og tidsplan

Veas: Modellering og vurdering av utslippsscenarier 2030 

Overvåkning av Indre Oslofjorden 2022 og resultater fra NIVA Fjordmodell

Veas om sin strategi v/ Hilde Johansen

 

Presentasjon ved André Staalstrøm, NIVA

Indre Oslofjord for 50 år siden

I 1972 ble det laget en film om statusen til Indre Oslofjord på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Fjorden var den gangen sterkt påvirket av utslipp fra kloakk og industri. Avløpsnett, vassdrag og avløpsrenseanlegg er i stort fokus i filmen. Du finner filmen her;   https://www.youtube.com/watch?v=qRMEuDY27mw

Utslippskilder fra VAV, presentasjon ved Helge Eliassen, Oslo VAV.

Presentasjon ved Jon Lasse Bratli, Prosjektleder, Miljødirektoratet

Presentasjon ved André Staalstrøm, NIVA

Presentasjon ved styreleder Sigurd Grande

Presentasjon  av NIVA om status indre Oslofjorden

Presentasjon Nesodden kommune: renseanleggene våre

Årsmøtet 2020: Presentasjon Nordre Follo Renseanlegg IKS

Årsmøtet 2020: Presentasjon BEVAS

Årsmøtet 2020: Presentasjon VEAS

Marte Strand Kvaløs presentasjon av energibrønner i møte 9.4.2018

Innlegget ble presentert av Stein Karlsen, Bærum kommune under møte om energibrønner 9.4.2018

Hva er Oslofjordens økonomiske verdi? presentert av David N. Barton, NINA på markeringen av Fagrådet 40 år.

Spennende historiebok på fjordbunnen presentert av Elisabeth Alve, UiO på markeringen av Fagrådet 40 år.

Har vannkvaliteten blitt dårligere - og hva er i så fall årsakene? presentert av Mats Walday, NIVA på

markeringen av Fagrådet 40 år. 

Den store fjordfortellingen; - status og utfordringer presentert av Haakon Thaulow under markeringen av Fagrådet 40 år.