top image

Gjennom overvåkingsprogrammet for indre Oslofjord får vi mer kunnskap og dokumentasjon om miljøforholdene i fjorden.

Presentasjoner arrow
Rapporter - Presentasjoner

Marte Strand Kvaløs presentasjon av energibrønner i møte 9.4.2018

Innlegget ble presentert av Stein Karlsen, Bærum kommune under møte om energibrønner 9.4.2018

Hva er Oslofjordens økonomiske verdi? presentert av David N. Barton, NINA på markeringen av Fagrådet 40 år.

Spennende historiebok på fjordbunnen presentert av Elisabeth Alve, UiO på markeringen av Fagrådet 40 år.

Har vannkvaliteten blitt dårligere - og hva er i så fall årsakene? presentert av Mats Walday, NIVA på

markeringen av Fagrådet 40 år. 

Den store fjordfortellingen; - status og utfordringer presentert av Haakon Thaulow under markeringen av Fagrådet 40 år. 

Sigurd Grande; Presentasjon av 40 år i fjordens tjeneste på markeringen av Fagrådet 40 år.